Szkoła w morzu biurokracji.

Szkoła tonie w morzu dokumentacji szkolnej. Coraz więcej aktów prawnym wymusza obowiązek pisemnego dokumentowania działań jednostek oświatowych. Szkoła staje się coraz bardziej zbiurokratyzowana i przez to coraz mniej przyjazna uczniom i rodzicom. Tworzenie dokumentów...