Być nauczycielem

Edukacja to relacja : nauczyciel, uczeń, treści i kontekst.Zwracają na nią uwagę alternatywne nurty edukacyjne w Europie i na świecie, m.in. szkoły demokratyczne, edukacja Marii Montessori, czy waldorowski system kształcenia.Podstawą dobrej edukacji jest nauczyciel,...

Przesuń się w stronę uczenia się

 Nowoczesne podejście do edukacji w masowym systemie wywodzącym się z XIX wieku jest trudne.Przepełnione klasy, dużo treści z podstawy programowej do zrealizowania, przepisy i obwarowania prawne są zmorą niejednego nauczyciela i dyrektora szkoły.Wiele alternatywnych...