Na orbitę rozwoju szkoły

Start rakiety lecącej w kosmos zawsze potrzebuje uwolnienia się z ziemskiego pola grawitacyjnego. Takie porównanie staje się również adekwatne w kontekście szkoły i jej rozwoju. Każdy dyrektor zadaje sobie pytanie, jakie działania podejmować, aby szkoła mogła się...

Uczeń w klasie szkolnej.

Nauczyciele często zadają sobie pytanie, jak zainteresować uczniów? Jak się okazuje, nie wystarczy tylko i wyłącznie praca z prezentacją, film, czy inne, na pozór nowatorskie ćwiczenie. Nauczyciel muszą stawiać uczniom wyzwania intelektualne.        To one są...

Synonimy sukcesu ucznia

Osobowość nauczyciela, nowoczesne technologie oraz indywidualne podejście stały się edukacyjnymi synonimami sukcesu ucznia. Zmiana jest integralną częścią życia w społecznościach w XXI wieku. Jutro jest trudne do przewidzenia. Komunikacja ludzka przeniosła się do...

W kopalni zasobów dziecka

Naturalne predyspozycje, talenty i pasje w połączeniu ze swobodną zabawa dziecka stanowi źródło nieskrępowanego rozwoju malca.To dzięki manipulowaniu, badaniu, eksperymentowaniu, a w późniejszym okresie zabawie symbolicznej dziecko poznaje świat. Wspina się...