OneNote w pracy rady pedagogicznej.

W jaki sposób zorganizować pracę rady pedagogicznej w warunkach kształcenia na odległość? Cyfrowe przestrzenie aplikacji Teams wraz z OneNote wychodzą naprzeciw temu ważnemu zdaniu. Cyfrowy notes zawiera wiele przydatnych funkcji, dzięki którym nauczyciele mogą ze...

Forms.

Forms to narzędzie do tworzenia elektronicznych formularzy. Dzięki zastosowaniu forms w edukacji, nauczyciel w łatwy sposób może monitorować postępy uczniów w nauce. Forms jest integralną częścią aplikacji Teams, rozwiązania firmy Microsoft dedykowanego m.in. dla...

Innowacyjne środowisko uczenia się.

Nowoczesna edukacja wymaga organizowania pracy w środowisku cyfrowym. Zdalna edukacja przesunęła wartość narzędzi TIK w kierunku ich nieustającej obecności na lekcji. Jakie zalety ma wykorzystanie TIK na lekcjach? Dlaczego wykorzystanie cyfrowych narzędzi oszczędza...

Przestrzeń cyfrowej współpracy.

Nowoczesne technologie wspierają proces uczenia się uczniów. Dodatkową zaletę stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych jest indywidualizacja, personalizacja procesu uczenia się oraz kształtowanie ważnych dla życia i pracy umiejętności. Współczesna szkoła dba o...

Office 365

W związku z przedłużającym się stanem edukacji dzieci w domu pojawia się paląca potrzeba organizacji lekcji online przez nauczycieli.Office 365 dla edukacji to jedno z wielu rozwiązań dedykowanych kształceniu na odległość w czasie pandemii koronawirusa.Firma Microsoft...