Jak uczyć w XXI wieku?

Technologia informacyjno- komunikacyjna w dobie zdalnej edukacji stała się chlebem powszednim uczniów, nauczycieli i rodziców. Nauczanie na miarę XXI wieku oparte jest właśnie m.in. na wykorzystaniu zasobów sieciowych. Praca zespołowa, innowacyjne narzędzia TIK,...