Teoria zmiany

Istotą życia społecznego jest współzależność. Ludzie są od siebie zależni. Efekty naszych działań podejmowanych w pracy, w domu, w najbliższej okolicy zależą od innych ludzi. Życie społeczne jest niezależne od praw natury. Z gotowości ludzi wynika ciągłość...