Afazja trudne zjawisko w mowie człowieka

Według Jacobsona wyróżniamy tak zwaną afazję przyległości, kombinacji. To zaburzenie łączenia jednostek językowych w jednostki bardziej złożone- zdania.Częste agramatyzmy, pomijanie wyrazów funkcyjnych, styl telegraficzny to typowe deficyty językowe w tego typu...