Edukacyjne tango

Technologia służy uczeniu się uczniów. W edukacyjnym tangu wciąż prowadzi jednak technologia. Zdalna edukacja dobitnie pokazała, że bez technologii nie jest możliwa edukacja uczniów. Ostatnia dekada rozwoju edukacji wskazuje technologię jako wiodącą w nauczaniu. Czy...

Pokłosie zdalnej edukacji.

W obliczu zmian w edukacji spowodowanych okresem kształcenia na odległość warto porozmawiać o rezultatach okresu kształcenia na odległość. Okres zamknięcia szkół wskutek epidemii koronawirusa wymógł na polskiej edukacji zmiany, które z perspektywy czasu należy wdrożyć...

Garnitur kompetencji.

XXI wiek wymaga od edukacji kształtowania kompetencji szytych na miarę współczesnych wyzwań świata. Dobrze skrojony garnitur kompetencji dla ucznia jest ważny dla jego przyszłego życia, pracy. Dlaczego kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole jest ważne? Jakie...

TIK w edukacji.

Technologia informacyjno- komunikacyjna stała się integralną częścią życia człowieka. W szkołach jednak jej wykorzystywanie zazwyczaj ogranicza się do wyszukiwania gotowych informacji przez uczniów i nauczycieli oraz korzystania z ogólnie dostępnych pomysłów innych...

Jak uczyć w XXI wieku?

Technologia informacyjno- komunikacyjna w dobie zdalnej edukacji stała się chlebem powszednim uczniów, nauczycieli i rodziców. Nauczanie na miarę XXI wieku oparte jest właśnie m.in. na wykorzystaniu zasobów sieciowych. Praca zespołowa, innowacyjne narzędzia TIK,...