Sposób na nudę w szkole.

Nowoczesne technologie są sposobem na nudę w szkole.Uczniowie chętnie wykorzystują nowoczesną technologie nie tylko w domu, ale podczas zajęć lekcyjnych, jeśli mają taką możliwość.Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie mogą poznać najnowocześniejsze rozwiązania...

Z biegiem multimedialnej rzeki

Gry to nie tylko produkty, ale już elementy kultury nowego społeczeństwa XXI wieku.To niewątpliwie bardzo szybko zmieniająca się przestrzeń nowoczesnych mediów elektronicznych.Stanowią one naturalne środowisko wzrastania digitalnego pokolenia XXI wieku.Gry komputerowe...