Analiza trudności w czytaniu i pisaniu.

Trudności w czytaniu i pisaniu to dość powszechnie występujący problem. Dotyczy on około 20 % dzieci w wieku szkolnym, którzy z różnych przyczyn nie potrafią płynie komunikować się za pomocą słowa czytanego i pisanego. Jak prawidłowo zdiagnozować ich problemy z...

Trudności w czytaniu i pisaniu

Często słyszę, że dziecko/ uczeń ma trudności w czytaniu i pisaniu.Specyfika tych trudności jest wielowątkowa. Dotyczyć może zarówno czynności rozumienia mowy, jak również motoryki małej.Spektrum objawów związanych z zaburzoną umiejętnością czytania i pisania jest...

trudności w czytaniu i pisaniu

Trudności w czytaniu i pisaniu oznaczają zaburzenia w komunikacji językowej. Są one przejawem problemów dziecka w porozumiewaniu się za pomocą języka etnicznego w jego wersji podstawowej oraz wtórnej.Trudności te dotyczą z jednej strony zaburzeń w komunikacji ustnej,...

Ryzyko dysleksji

U dzieci młodszych, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać lub u dzieci na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym obserwować możemy symptomy wystąpienia w przyszłości dysleksji- RYZYKO DYSLEKSJI!   Dzieci młodsze, które wykazują wybiórcze zaburzenia w rozwoju...

pisać każdy może

Pisanie i czytanie to umiejętności, których podłoże leży w procesach neurologicznych umysłu ludzkiego. Dzięki zorganizowanej, usystematyzowanej oraz posiadającej określona strukturę aktywności psychicznej możliwa jest substancjalna realizacja języka.  Współczesna...