Profil szkoły

Określenie profilu szkoły pełni rolę ważnego czynnika diagnozującego, który służy do sprecyzowania obszaru zmiany. Diagnoza szkoły łączy się z szerokim poznaniem opinii na temat funkcjonowania szkoły, która dotyczy całej społeczności szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele,...