Czego nauczę dziś uczniów?

Zadania edukacyjne przybliżają ucznia do osiągnięcia celu lekcji. Jakość zadania edukacyjnego, które nauczyciel serwuje uczniom, wpływa na uczenie się poprzez aktywację mózgu do określonych czynności. Są zadania, które skupiają się na wiedzy uczniów, są też takie,...

Węzeł gordyjski

Podstawą edukacji jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale przede wszystkim relacje. Wiemy o tym dobrze, pomimo to zwłaszcza po okresie zdalnej edukacji obserwujemy, że supeł braku relacji w szkole coraz bardziej staje się ciasny. Jak temu zapobiec? I na czym polega...

Czy szkoła potrzebuje zmiany?

Szkoła tworzy opresyjny system oparty na nagrodach i karach. To kontrowersyjne stwierdzenia znajduje jednak w pewnych zakresach swoje uzasadnienie. Zwłaszcza jeśli popatrzmy z lotu ptaka na współczesną szkołę. Jakie są przyczyny złej kondycji edukacji? Czy zmiana jest...

Diagnozowanie w szkole

Diagnoza towarzyszy prawie wszystkim działaniom podejmowanym w szkole. Jednym z najlepszych sposobów jej przeprowadzania jest samoocena. Planowanie działań, a następnie ich przeprowadzenie stanowią konsekwencję diagnozy. W jaki sposób usprawniać codziennie pracę...

Profil szkoły

Określenie profilu szkoły pełni rolę ważnego czynnika diagnozującego, który służy do sprecyzowania obszaru zmiany. Diagnoza szkoły łączy się z szerokim poznaniem opinii na temat funkcjonowania szkoły, która dotyczy całej społeczności szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele,...