Obserwacja w procesie uczenia się

Obserwacje lekcji stwarzają szansę do doskonalenia procesu uczenia się w szkole. Obserwacje w szkole mają jeden cel, a mianowicie ulepszanie procesu uczenia się. Uzyskanie informacji o lekcji, a następnie definiowanie wartościowych wniosków jest warunkiem budowania...

Uczenie się uczniów

Efektywny proces uczenia się w szkole to efekt świadomego planowania. Aby uczenie się uczniów mogło wydarzyć się w szkole podczas lekcji, uczeń musi wiedzieć, czego będzie się uczył. Podążanie za uczniem w procesie uczenia się polega na budowaniu kompetencji.  Płynne...

Wewnętrzne „ja” uczenia się.

Utarte schematy i przekonania nauczycieli to główne ograniczenia na drodze do wdrażania strategii oceniania kształtującego w szkołach. Często trzymamy się kurczowo niesprawdzonych, a przede wszystkim nieefektywnych metod kształcenia. Każdy nauczyciel posiada wiedzę na...

Cele uczenia się.

Czy na temat celów uczenia się można napisać grubą książkę?  Uczyniły to dwie amerykańskie autorki Conne.M. Moss i Susan M. Brookhrad w swojej edukacyjnej publikacji „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.” Współczesna perspektywa...

Wysokie wymagania.

Stawianie wysokich wymagań wobec wszystkich uczniów jest przejawem wiary nauczyciela w sukces edukacyjny swoich podopiecznych. To jeden z bardzo ważnych czynników wpływających na uczenie się uczniów, który ugruntowany jest w ich podświadomości. Wiara w sukces...