Praca zespołowa.

Jedną z ważnych kompetencji w kontekście edukacji na miarę XXI wieku jest praca zespołowa. Dzisiejszy rynek pracy szeroko nastawiony jest na umiejętności kooperacji w zespole, dialog, rozmowę, współpracę. Jak rozwijać u uczniów umiejętność pracy w zespole? Jak budować...