Informacja zwrotna

Cele i kryteria sukcesu są podstawą wdrażania oceniania kształtującego w szkole. Ważne są również zadania edukacyjne, które powodują głębokie uczenie się uczniów. Informacja zwrotna ma istotny wpływ na proces uczenia się. Uczenie się uczniów podczas lekcji to proces,...

Wywiadówki trójstronne

Każdy z nas ma ugruntowany w głowie stereotyp  wywiadówek z rodzicami. Spotkania klasowe trwają z reguły od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i wiążą się z dużym stresem dla rodziców i nauczycieli. Porusza się na nich kwestie związane z ocenami, zachowaniem,...

Czego nauczę dziś uczniów?

Zadania edukacyjne przybliżają ucznia do osiągnięcia celu lekcji. Jakość zadania edukacyjnego, które nauczyciel serwuje uczniom, wpływa na uczenie się poprzez aktywację mózgu do określonych czynności. Są zadania, które skupiają się na wiedzy uczniów, są też takie,...

Radość z uczenia się

Czy w szkole dzieci się uczą? Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy analizując wartość serwowanych naszym dzieciom doświadczeń szkolnych. Kreatywny rozwój dziecka to połączenie niczym nie skrępowanego uczenia się poprzez zabawę oraz działania pobudzające kreatywność....

Klucz do drzwi

Od wielu lat drzwi do edukacji są zamknięte. Podręcznikowa podstawa i siedząca edukacja w klasie szkolnej nie sprzyjają trwałemu budowaniu w mózgu. Przez otwarte okna dobrych praktyk próbuje się przebić światło, które nie jest jednak w stanie, na trwałe spowodować...