Edukacyjne tango

Technologia służy uczeniu się uczniów. W edukacyjnym tangu wciąż prowadzi jednak technologia. Zdalna edukacja dobitnie pokazała, że bez technologii nie jest możliwa edukacja uczniów. Ostatnia dekada rozwoju edukacji wskazuje technologię jako wiodącą w nauczaniu. Czy...

W kierunku uczenia się.

Podążanie w kierunku uczenia się jest powinnością szkół, jak również organów sprawujących nadzór w szkołach. Kierunek uczenia się jest jednak trudny do zdefiniowania i zależny od wielu zmiennych. Jakość nauczania w szkołach jest najważniejszym elementem zmieniającym...

Perspektywa nauczyciela

Nauczyciel spełnia bardzo ważne zadanie w szkole. To on inspiruje, motywuje, wspiera, pokazuje drogę, dzieli się pasją i swoim doświadczeniem z uczniami. Chęć uczenia wynika z pasji, a pasja daje szansę na prawdziwą edukację. Każda lekcja jest wyjątkowym...

Autostrada do uczenia się

Ruch, uczenie się i wzrastanie dziecka są ze sobą splecione w dynamiczne autostrady układu nerwowego. Umysł i ciało to koherentny potencjał każdego człowieka. W wyniku życiowego doświadczenia, nadarzających się każdego dnia sytuacji, w których uczymy się, osiągamy...