Zaprogramowani, aby się uczyć

Jesteśmy zaprogramowani, aby się uczyć. Już w chwili poczęcia natura wyposaża nas dzień po dniu w doskonałe mechanizmy odbioru i rozumienia świata. Dzięki nim nie tylko interpretujemy rzeczywistość wokół nas, ale również czujemy i tworzymy go. Myśli, emocje,...

Autostrada do uczenia się

Ruch, uczenie się i wzrastanie dziecka są ze sobą splecione w dynamiczne autostrady układu nerwowego. Umysł i ciało to koherentny potencjał każdego człowieka. W wyniku życiowego doświadczenia, nadarzających się każdego dnia sytuacji, w których uczymy się, osiągamy...