Autostrada do uczenia się

Ruch, uczenie się i wzrastanie dziecka są ze sobą splecione w dynamiczne autostrady układu nerwowego. Umysł i ciało to koherentny potencjał każdego człowieka. W wyniku życiowego doświadczenia, nadarzających się każdego dnia sytuacji, w których uczymy się, osiągamy...