Uczyć zdalnie

Zdalna edukacja wprowadziła do polskich szkół praktykę zdalnego świadczenia pracy przez nauczycieli. Wraz wydłużającą się w czasie pandemią spadała nie tylko motywacja uczniów do nauki, ale również poziom zaangażowania nauczycieli w pracę. Uczyć zdalnie oznaczało...