Samoregulacja.

Jednym z ważnych elementów edukacji na miarę XXI wieku jest samoregulacja. Samoregulacja zachodzi wtedy, kiedy uczniowie świadomie przejmują kontrolę za własne uczenie się. Związane jest to z organizacją nauki, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą procesu uczenia się...

Świat to ludzie

Świat to ludzie.  Ludzie to odmienność poglądów, postaw, kultur, wartości. Aby współistnieć w pokoju i zgodzie potrzebujemy kompetencji osobistych, interpersonalnych i kulturowych, dzięki którym możliwe będzie budowanie świata opartego na poszanowaniu różnorodności...