Sens doskonalenia

Doskonalenie zawodowe zgodne z potrzebami szkoły jest obowiązkiem każdego nauczyciela i dyrektora szkoły. Mówi o nim zarówno Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo Oświatowe, jak również szereg rozporządzeń wykonawczych. Jak doskonalić się z sensem, aby móc wykorzystać...