Rozwiązywanie problemów i innowacje.

Rozwiązywanie problemów i innowacje są kluczowymi umiejętnościami człowieka w XXI wieku. Nauka, która skupia się wokół rozwiązywania prawdziwych, życiowych problemów oraz zorganizowana jest w oparciu o innowację prowadzi do rozwoju uczniów. Dzięki dobrze...

Kreatywność. Czy to brzmi szumnie?

Rozwijanie postaw kreatywnych i proinnowacyjnych to ważny element realizacji podstawy programowej na wszystkich szczeblach edukacji. Współczesny świat wymaga od nas pomysłowości, rozwiązywania problemów, kreowania rzeczywistości w każdej sekundzie naszego istnienia. W...

Dlaczego w szkole jest nudno?

Dlaczego w szkole jest nudno?„Szkoła to rodzaj wyścigu, którego celem jest pokonanie gęsto usianych przeszkód w postaci testów i ocen w którym zawsze są wygrani i przegrani” Ken Robinson.To powód edukacyjnej nudy i marazmu.Jak to zrobić, żeby nie było nudno? Czego...

Edukacyjny plon

Edukacyjny plon zależny jest od wielu zmiennych. Cele edukacyjne, kompetencje kształtowane w szkole dokładnie spowite w edukacyjnym splocie ekologicznego modelu nauczania, o którym tak wymownie wypowiada się Ken Robinson w swoich książkach oraz przemówieniach.Zdrowie,...

Kompetencje kluczowe

  W polskim tradycyjnym modelu edukacji króluje podstawa programowa, program nauczania, ocenianie i podręcznik. Ciężko odnaleźć jest kompetencje kluczowe, które w tym roku szkolnym są obecne w każdym z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej. Wymagania...