Inwentaryzacja, na definicyjnym zakręcie

Inwentaryzacja to jasne i rzetelne przestawienie  sytuacji majątkowej i finansowej jednostki  budżetowej. Podsumowanie to odbywa się w okresie zamknięcia rocznego ksiąg rachunkowych.W wyniku działań inwentaryzacyjnych na koniec roku należy przedstawić faktyczny stan...