Współczesna szkoła- stare zadania

Współczesny świat zmienia się niestająco każdego dnia. Niezmienne pozostają funkcje szkoły. Czy da się budować nowoczesną szkołę w oparciu o funkcje jasno zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty blisko 30 lat temu? To co w edukacji warto podkreślać zawsze, skupia...

Zdalne ocenianie uczniów

Od 11 marca 2020 szkoła kontynuuje edukację uczniów na odległość. Takie warunki organizacyjne wymagają zmian w zapisach statutowych kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkoły.  Ocenienie, klasyfikowanie oraz promowanie uczniów to jeden z podstawowych...