Przywiązani do ekranowej edukacji

Edukacja znalazła się w dobie pandemii koronawirusa w nowych okolicznościach. Eksperyment zdalnego nauczania trwa według rozporządzenia MEN do 24 maja. Bezpieczne wdrożenie narzędzi do komunikacji zdalnej sprawia, że wiele szkół muszą przejść przez prawdziwą próbę...

Bezpieczni w sieci

Zza ekranu spartphone, laptopa lub tabletu wyłania się obraz cyfrowej rzeczywistości, w której dorastają nasze dzieci. Pojawiają się zagrożenia, na które rodzice i nauczyciele muszą reagować. Cyberbezpieczeństwo wkracza do programów wychowawczych, priorytetów pracy...