Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Jednym z wymagań formalnych stawianych przed przyszłymi dyrektorami szkół i placówek oświatowych, jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowej. Aby sprostać temu trudnemu zadaniu dobrze jest poznać warunki, w których funkcjonuje...