W kierunku uczenia się.

Podążanie w kierunku uczenia się jest powinnością szkół, jak również organów sprawujących nadzór w szkołach. Kierunek uczenia się jest jednak trudny do zdefiniowania i zależny od wielu zmiennych. Jakość nauczania w szkołach jest najważniejszym elementem zmieniającym...