skomplikowana struktura wyrazów polskich

Język polski jest skomplikowany.  Jest w nim wiele wyrazów, które posiadają trudną do zapamiętania strukturę.Pojawiają się często obok siebie nagromadzenia spółgłosek, które oprócz tego są wyrazami wielosylabowymi.Jak to wszystko zapamiętać? Ze  względu na to nauka...