Gęsi klucz

Szkoła, która wie w którym kierunku podąża, ma wspólne wartości, cele, zadania. Wyobraźmy sobie gęsi klucz podążający do celu z motywacją i zaangażowaniem. Misja i wizja są niezbędne dla spójnej organizacji każdej szkoły. W jaki sposób sformułować misję  i wizję...

Wychowawcze zaplecze szkoły

W tym roku szkolnym wiele miejsca w programach wychowawczo- profilaktycznych zajmuje budowanie relacji. Szkoła dźwiga się z kolan po prawie dwóch latach zdalnej edukacji uczniów. Priorytetem jest budowanie relacji i komunikacja w klasach szkolnych. Jak budować...

„Kaganek oświaty” we współczesnej szkole.

Czym jest wychowanie dziecka? Wincenty Okoń w „Słowniku Pedagogicznym”  podaje definicję, która integruje zaplanowaną działalność społeczną wielu instytucji, rodziny, czy też środków masowego przekazu. Celem wychowania dziecka są pozytywne zmiany w jego osobowości,...

Wychowanie ucznia w szkole.

W czasie szkolnej wędrówki przez kolejne klasy i etapy edukacyjne uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, rozwiązują problemy, uczą się zachowań i norm społecznych.System wartości, postawy uczniowskie oraz standardy wychowania są celem wychowawczym każdej szkoły.We...

Zmiana w edukacji

Czynniki wpływające na edukację wpływają jednocześnie na motywację uczniów, jak również na związany z nauką brak zaangażowania.Misja, wizja, standardy edukacyjne, kształtowane kompetencje to tylko niektóre elementy edukacyjnej układanki.Badania wskazują jednak wysoki...