Perspektywa ucznia

Perspektywa ucznia podczas lekcji wyznacza sposób patrzenia nauczyciela. Efekty pracy nauczyciela na lekcji są odzwierciedleniem procesu uczenia się uczniów. Dobra lekcja to taka, podczas której uczniowie uczą się. Co uczeń robił na lekcji? Co mówił? Na jakie pytania...

Zauważ to, co wartościowe.

Informacja zwrotna w szkole odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. Feedback, udzielany przez nauczyciela uczniowi, dostarcza mu cennych wskazówek na drodze jego rozwoju. Jak nie stracić z oczu, tego co najbardziej wartościowe dla uczniów? Wiele zależy od...