Wiek dziecka

30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, między papierowymi przywilejami a autentyczną przestrzenią do wolności w edukacji.W roku ważnym dla dziecka, gdzie szczególny wymiar znajduje ponadczasowe przesłanie nauki Janusza Korczaka:„Dzieci to też...