Szkolne ambicje.

Aby budować nowoczesną szkołę trzeba być ambitnym dyrektorem, nauczycielem, uczeń, rodzicem. To właśnie od współpracy społeczności szkolnej, zaangażowania, czy motywacji zależy sukces ucznia w dorosłym życiu, a tym samym sukces szkoły. Jak sprecyzować cele dla...

Wizja szkoły.

Zmiana zaczyna się od wizji oraz jasno sprecyzowanych celów kształcenia. Cele nauczania oraz sprecyzowane efekty kształcenia mają znaczący wpływ na wizję szkoły. Dokładnie sprecyzowana wizja szkoły pomaga określi strategie działania, które determinują osiągnięcie...