Rola lidera w organizacji.

Rola lidera jest wielokierunkowa. Z jednej strony lider wytycza kierunek rozwoju, a z drugiej motywuje do podejmowania wysiłku. Zmiana jest częścią naszego życia, jej akceptacja staje się momentem zwrotnym dla każdej organizacji. Jakie są zatem główne zadania lidera-...

Pierwszy krok.

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim czas podsumowań i refleksji. Każdy z nas zadaje sobie pytanie o cel, sens naszego życia. W jaki sposób wykonać pierwszy krok w kierunku realizacji życiowej misji? Realizacja celów wymaga konsekwencji oraz automotywacji, nieustannie...

Edukacja jest siłą.

Świat stoi w obliczu globalnej zmiany. Wydarzenia ostatniego roku związane z nieoczekiwanym katastrofalnym rozwojem pandemii koronawirusa pokazały, że niczego już nie możemy być pewni. W obliczu dynamicznych wydarzeń zmieniła się również szkoła. Edukacja jest siłą...

Results-Based Management – RBM.

RBM to strategia zarządzania, która wykorzystuje informację zwrotna w procesie osiągania celów strategicznych rozwojowych organizacji. Dobra komunikacja opiera się na jasnej wizji, klarownie zdefiniowanych celach oraz sposobie działania, który prowadzi do rozwoju....

Misja i wizja szkoły.

Istnieje wiele aspektów organizacji pracy szkoły, które są ważne w kontekście formułowania misji i wizji placówki edukacyjnej. Programy nauczania, cele kształcenia, oferta edukacyjna to tylko przykłady elementów kultury organizacyjnej szkoły, za którymi kryje się...