Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Sytuacja, w której w ostatnich tygodniach znalazła się Europa i Świat budzi strach, lęk i niezrozumienie zwłaszcza wśród dzieci. Jak nigdy dotąd głębokiej refleksji i autentycznym emocjom ulegają wszystkie wiersze, opowiadania i dłuższe formy literackie o tematyce...