Inteligetnie emocjonalni

Inspiracją do napisania tego artykułu był mój udział w konferencji Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej  EmocJa: „Jak wspierać uczniów w rozwoju emocjonalnym?”Inteligencja emocjonalna ma wpływ na całokształt naszego życia. Dzięki niej wybieramy określoną ścieżkę...