Złoty okres rozwoju mowy

Mowa jest narzędziem komunikowania się oraz narzędziem poznania rzeczywistości. W związku z tym, głównym i wyjątkowym celem edukacji dziecka w zakresie mowy i języka jest nabycie przez nie umiejętności komunikowania się z ludźmi oraz umiejętności korzystania z języka...