Szkoła dzieckiem stoi! Świat dzieckiem stoi! Dzieci to potencjał najważniejsze i jedyne ogniwo rozwoju, teraźniejszości i przyszłości Świata!

Stawanie się lepszą wersją samego siebie, rozwój są jedyną drogą urządzania wielu kreatywnych przestrzeni, które nas otaczają.

 Wychowanie, pomoc w realizowaniu pasji i talentów dziecięcych to najważniejsze zadanie dla nas rodziców, nauczycieli, wychowawców.

A wielość pasji, zainteresowań i talentów dziecięcych nieograniczona. Możliwości rozwoju wielorakie!

 Zaszczepienie wiary, motywacji we własne siły i możliwości dziecka to fundament – początek sukcesu życiowego.

Celem każdego człowieka jest zdobycie wymarzonego szczytu. Wędrując przez kolejne etapy, zabieramy do naszego plecaka kolejne doświadczenia, ale również mamy do dyspozycji niezbędny ekwipunek do wysokiej wspinaczki w górach. Dzieciństwo i wplątana w nie edukacja i wychowanie stanowią niezbędne wyposażenie do pokonania przełęczy, stromych zboczy, dolin i kotlin naszego życia.

Od postawy rodzicielskiej nauczycielskiej zależy to, czy dziecko zdobędzie Tatry, czy też Alpy, a nawet Mont Blanc. Każde dziecko ma swój naturalny potencjał, pomóżmy dziecku go w pełni odkryć, rozwinąć i dobrze spożytkować.

Nauczmy nasze dzieci mieć odwagę do spełniania marzeń, utrwalmy w nich przekonanie, że dysponują wszystkim, czego potrzebują. Obudźmy ich potencjał! To jedyna i niepowtarzalna szansa, żeby byli wolnymi i szczęśliwymi ludźmi. Umacnianie pewności siebie w dziecku jest bardzo ważne!

Rozwój jest ściśle związany z wyzwaniami, które stawiamy sobie, naszym dzieciom, ale też nasze dzieci stawiają sobie. Kiedy osiągamy cele, stawiamy  kolejne przeszkody do pokonywania. W ten sposób kroczymy naprzód, rozwijamy się, jesteśmy szczęśliwi.

Uczmy dzieci rozwiązywania problemów, poszukiwania dróg i możliwości, kreowania, podejmowania wyzwań.

Siła jest w każdym dziecku! Siła jest w każdym z nas! Naucz dziecko odkryć skarb, który nosi w sobie! Odkryć samego siebie! Nie bagatelizujmy jego możliwości, wspomagajmy talenty pokazujmy  i uświadamiajmy jego własny potencjał.

Dziecko posiada naturalną chęć do realizacji własnych wizji i pomysłów. Pozwólmy mu być kreatywnym. Ta instynktowna motywacja to naturalna ścieżka rozwoju umiejętności dziecka, kształtowana jego osobowości.

Pielęgnuj pewność siebie dziecka, jego pasje i talenty oraz buduj relację oparta na  tolerancji, otwartości i zrozumieniu. Pewność siebie nie jest cechą charakteru. To umiejętność. Prosta i zawiła droga do bycia prawdziwym sobą.

ZŁE NAWYKI

Jako rodzice często próbujemy przełamywać złe nawyki u dzieci. Zbyt długie oglądanie telewizji, nie jedzenie warzyw, tablet telefon i inne. Zarówno dobre jak złe nawyki mają postać zaciśniętej pętelki w naszym umyśle i bardzo trudno jest je zmienić, poprawić, czy też ulepszyć.

Jest to możliwe! Wystarczy przełączyć myślenie na działanie, zaplanować proste kroki prowadzące do zmiany, nagradzać i utrwalać, konsekwentnie utrwalać. Proste kroki popychające naprzód każdego dnia. Dzięki nim nabieramy rozpędu, zyskujemy poczucie wolności oraz siły sprawczej.

Tożsamość dziecka to akty jego codziennej odwagi, gdzie przełamuje swoje lęki schematy, kiedy jedzie na rowerze mającym dwa koła, chociaż się tego bardzo boi.

Tożsamość dziecka to również nasza wiara w możliwości dziecka, jego wiara we własne siły. Naucz swoje dziecko podejmowania wysiłku, decyzji, naucz je umiejętności odmawiania , dawania czegoś od siebie oraz skupiania się.

Ważne są próby zmiany na lepsze. Zmiany poprawiają jakość życia, relacje międzyludzkie.

Jak mawiał Seneka Młodszy „ Najmniej człowiek zdziała tym co mówi, więcej tym co robi, a najwięcej tym kim jest” .

W tym kontekście My rodzice mamy misję do wypełnienia. Pomóc im się stać najlepszą wersją samych siebie.

 Cele SMART, które są niezbędne do realizacji marzeń i rozwoju . To konkretne, mierzalne, osiągalne, realne i określone w czasie kroki, które gwarantują postęp w ważnych momentach naszego życia.

WARTOŚCI, UCZUCIA, EMOCJE

W codziennych  momentach życia uczmy dzieci szacunku. Przede wszystkim szacunku do samych siebie. To zależność wprost proporcjonalna. Szacunek do siebie przekłada się na szacunek wobec innych.

W tym istotnym momencie zwracam uwagę na siłę uczuć!

Czujemy zanim pomyślimy! Antonia Damasia wybitny badacz mózgu ludzkiego twierdzi, że to uczucia decydują za nas!

A ludzie to „ Czujące maszyny, które myślą”.

Badał on ludzi z uszkodzeniami mózgu. Uszkodzenia te dotyczyły obszarów odpowiedzialnych za emocje. Okazało się, że żaden z badanych nie był w stanie podjąć żadnej decyzji, w stosunku do najprostszej rzeczy! Stad wniosek o niepowtarzalnej roli emocji i czuć w wychowaniu, edukacji oraz życiu każdego z nas.

Jedyną i niezastąpioną drogą do potęgowania dobrych i niwelowania, przekształcania złych emocji jest ich świadomość. Zaczyna się o na w momencie nazwania emocji towarzyszącej oraz pracy z nimi.

Aby tak mogło być, uczmy się sami dostrzegać w życiu radość z najdrobniejszych rzeczy. Magia chwili jest często bezcenna. Dziś taką magiczną chwilą zdawała się być biedronka  wędrująca po źdźble trawy, czy wiatr w żaglach podczas jazdy na rowerze z moim synkiem.

Zauważ i wspieraj pasje i talenty swojego dziecka. Często niedorzeczne i absurdalne z punktu widzenia racjonalnej dorosłości zajęcia naszych dzieci mogą okazać się przestrzenią  ich życiowego sukcesu.

Twoje dziecko potrzebuje odwagi, żeby podnieść rękę na lekcji, żeby powiedzieć „nie” do kolegi który przekracza granice, do nauczyciela, który niesprawiedliwie ocenił pracę na lekcji. Każdy z nas potrzebuje odwagi, żeby asertywnie reagować na sytuacje życiowe.

Codziennie stwarzajmy sytuacje, aby nasze dzieci czuły się wyjątkowe! Bo takie są!

Tożsamość dziecka to jego wyjątkowość i niepowtarzalność!