twoje odkrywcze i twórcze dziecko, wychowanie, neurony lustrzane, naśladowanie, entuzjazm, radość, nagroda i kara

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, jak wychować odkrywcze i twórcze dziecko?

Kreatywność, twórczość, uczenie się na błędach oraz emocjonalność odróżniają człowieka od maszyn.

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje ludzi potrafiących rozwiązywać problemy i potrafiących współpracować w zespole nad wspólnym zadaniem.

Od czego zacząć, by w przyszłości zbierać urodzajny plon?

Jesteśmy kształtowani na obraz i podobieństwo swoich najbliższych.

To od rodziców dowiadujemy się elementarnej wiedzy o świecie, przejmuje wartości, schematy działania w określonych sytuacjach.

Genetyka ludzka pozostaje niezmienna, a środowisko determinuje umiejętności człowieka oraz określa zakres jego funkcjonowania w świecie.

Do czego używamy naszego umysłu?

Aktywności i doświadczenia torują drogę utrwalonym połączeniom synaptycznym w naszym umyśle, a to jest gwarancją rozwoju naszych umiejętności w określonych dziedzinach, talentów, predyspozycji.

Entuzjazm

Różne części mózgu rozwijają się pod wpływem zdobywanych w trakcie życia doświadczeń. Warunek jest jednak jeden. Czynnościom wykonywanym przez człowieka musi towarzyszyć entuzjazm.

Uczymy się tylko tego, co jest dla nas ważne.

Człowiek realizuje rzeczy, na których mu zależy. Dokładnie zna to każdy ze swojego codziennego życia.

Biochemia naszego mózgu działa cuda.

W stanach ogromnego entuzjazmu i szczęścia z realizacji przedsięwzięć aktywuje się w naszym mózgu cudowny koktajl biochemiczny.

Każda zmiana zatem musi być entuzjastyczna, przede wszystkim dla osoby, która ją wprowadza.

Odczuwamy radość z rzeczy, które są dla nas szczególnie istotne.

Zachwyt małego dziecka

W pierwszym okresie życia dziecko przeżywa wiele pozytywnych emocji związanych z odkrywaniem świata.

Stan euforii nad każdym elementem, który wzbudzi w dziecku entuzjazm, towarzyszy mu podczas jazdy na rowerze, głaskaniu kota, budowaniu z klocków.

Poczucie, więzi i przynależności do rodziny, w której czuje się bezpiecznie, towarzyszy dziecku podczas odkrywania świata.

Dzieci obserwują dokładnie dorosłych. Często jest tak, że nasze pociechy wiedzą, co sprawia nam radość lub czy jesteśmy zadowoleni z naszego życia zawodowego.

Każde dziecko w przeciągu pierwszych lat życia na bazie obserwacji buduje strategie wykorzystywane w dalszym życiu.

Uczenie przez naśladowanie stoi za wychowaniem młodych ludzi.

Za ten fenomen odpowiedzialne są, jak powszechnie wiadomo, neurony lustrzane.

Uczymy się od najbliższych,  o ile osoby dorosłe z naszego najbliższego otoczenia stanowią dla nas wzorzec.

Aktywacja centrów emocjonalnych w mózgu powoduje trwałe uczenie się dzieci i dorosłych, każdego człowieka. Tylko wtedy istnieje szansa, że nowa wiedza i umiejętność zostaną zakodowane w postaci trwałej wiązki połączeń neuronalnych.

Nagroda i kara

Stosowanie przysłowiowej marchewki i kija jest atrakcyjne dla dzieci, o ile nagroda wzbudza w nich entuzjazm, a kara jest postrachem.

Szczególnie konsekwentne stosowanie tej metody np. w postaci stopni szkolnych może doprowadzić do złudnych rezultatów przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

Można  wyuczyć uczniów perfekcyjnie tabliczki mnożenia, skakania przez kozła, ale na dłuższą metę nauczyciel stosujący tą metodę poniesie porażkę.

Trenowanie człowieka do perfekcji ma długą historię. Niektórzy ludzie wykonują swój zawód niezawodnie, wręcz jak maszyny.

Dzieci nie są „grzecznymi odbiorcami rozkazów i posłusznymi wypełniaczami obowiązków”.

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje jednak ludzi twórczych, potrafiących współdziałać i wnoszących swoją indywidualną wartość w działania. W tej koncepcji warto również zwrócić uwagę na uczenie się na własnych błędach.

Szczęście

Każdy człowiek chce zaspokoić swoje elementarne potrzeby. Z jednej strony jest to bliskość i przynależność, a drugiej strony rozwój, autonomia i wolność.

Entuzjazm i radość z uczenia się budują zaplecze dla rozwoju twojego odkrywczego i twórczego dziecka.

 

Literatura G. Hunther ” Kim jesteśmy- a kim moglibyśmy być”