Jednym z priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Nasuwa się pytanie, co powoduje uzależnienia, a więc mechaniczne mechanizmy obrony naszego organizmu przed stresem?

Szkoła, dom rodziny, różne sytuacje rówieśnicze są stresujące. Powodują wiele negatywnych emocji. Brak mechanizmów obronnych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami powodują uzależnienia.

Społeczne i emocjonalne zdrowie naszych dzieci jest zagrożone.

Stres, narkotyki, uzależnienia, depresje oaz inne choroby psychiczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej to powszechne współczesne zjawisko. Wynikają one z niezaspokojonych potrzeb fizycznych, ale przede wszystkim emocjonalnych naszych dzieci. Potrzeby dziecka są na samym końcu.

Hamuje to w konsekwencji rozwój dzieci.

Brak wiedzy na temat pracy naszego mózgu, brak wiedzy na temat zarządzania własnymi emocjami i organizowania procesu uczenia się nie sprzyja rozwojowi uczniów. W szkołach bardzo mało jest zajęć rozwijających emocjonalność dziecka. Brak wiedzy dotyczący świadomości emocjonalnej, procesu uczenia się jest głównym powodem problemów psychologicznych, pedagogicznych oraz wychowawczych u uczniów.

Wiedza na temat biologicznych podstaw emocji pomaga lepiej kontrolować  swój stan i dążyć do równowagi.

Poszukiwanie rozwiązań problemu to naturalna metoda na naukę panowania nad sobą i tym samym kontrolę emocji.

Kilka sposobów na rozładowanie stresu w szkole:

 • Joga
 • Dogoterapia
 • Medytacja
 • Czas na drzemkę
 • Długie przerwy
 • Spotkania na temat poczucia własnej wartości udostępnianie wiedzy na ten temat.
 • Treningi mindfulness

Warto również budować świadomość rodziców na temat umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych dzieci.

Rodzicu pamiętaj uczucia twojego dziecka są ważne, nie bagatelizuj ich. Nie usprawiedliwiaj zmiany zachowania etapem rozwoju, wiekiem nastoletnim, czy zmęczeniem. Oczywiście są to również pośrednie możliwości obniżenia nastroju wśród dzieci i młodzieży.

Bądźmy wrażliwi, ale nie przewrażliwieni. Liczy się chęć rozmowy oraz otwartość na potrzeby twojego dziecka.

Nie reaguj agresywnie na to co mówią Twoje dzieci. Nauka panowania nad sobą to trudna umiejętność również dla dorosłych. Spędzaj czas wspólnie z dziećmi nie ignoruj ich. Buduj zaufanie poprzez aranżowanie wspólnych sytuacji do śmiechu, rozmowy, żartu, zabawy.

Jeśli twoje dziecko ma problem zrób wszystko, żeby mu pomóc.

Zadbaj też o siebie. Twoje emocje mają zasadniczy wpływ na to jak się czuje twoje dziecko.

Przemoc emocjonalna ma katastrowane skutki dla rozwoju dziecka i jego dorosłego życia. Takiej przemocy dzieci i młodzież doznają w szkole nie tylko od rówieśników, ale co trudne do zaakceptowania, również od nauczycieli.

Istnieje przemoc bezpośrednia  oraz pośrednia poprzez rozsiewanie plotek na temat dziecka. Słowne poniżanie, mówienie, że się do niczego nie nade i że nic nie potrafi to często praktyka stosowana przez niewłaściwe osoby pracujące w szkole.

Wyróżniamy cztery typy przemocy:

 • Werbalne
 • Fizyczne
 • Relacyjne
 • Niszczenie mienia

Szkołą zobowiązana jest prowadzić konsekwentną politykę antyprzemocową. Reagowanie na najmniejsze formy takiej przemocy to obowiązek dorosłych.

Pomocne będą różne działania prewencyjne np. monitoring czy szkolenia nauczycieli . Ważne jest budowanie atmosfery sprzeciwu wobec przemocy nad słabszymi.

Przemoc rodzi przemoc warto uświadomić konsekwencje emocjonalne takiej sytuacji i dać kategoryczny brak przyzwolenia na takie sytuacje.

Stres

Objawy:

 • Fizyczne: zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia snu, odżywiania
 • Emocjonalne: pesymizm, rozdrażnienie, obniżenie na stroju
 • Kognitywne: pogorszenie pamięci, brak motywacji, brak koncentracji
 • Behawioralne: izolacja, obgryzanie paznokci, obsesyjne łaknienie, zaniechanie wykonania codziennych obowiązków.

Obserwuj swoje dziecko i reaguj na każdą zmianę w jego zachowaniu. Zwróć uwagę na intrakcję twojego dziecka z otoczeniem, czy jest wroga lub negatywna?

Słuchaj swojego dziecka i tłumacz mu, udzielaj wsparcia.

Zapraszam serdecznie do kontaktu szkoły, poradnie, przedszkola, które pragną zmodyfikować swój program wychowawczo- profilaktyczny pod kątem zadań zapobiegających uzależnieniom.

kontakt@kreatywnaakademia.pl