Sposób zarządzania placówką edukacyjną wpływa na jakość świadczonych usług.

Głównym celem edukacji jest optymalne przygotowanie młodego człowieka do życia, spełnionego życia w społeczeństwie.

O jakości szkoły świadczy nie tylko poziom nauczania, lecz również kultura organizacyjna jednostki edukacyjnej. 

Składają się na nią m.in. misja, wizja, wartości oraz metody nauczania, programy edukacyjne, kompetencje nauczycieli.

W tym kontekście na pierwsze miejsce wysuwa się zarządzanie, a właściwie przywództwo, charakteryzowane jako predyspozycje, kompetencje przywódcy, ale przede wszystkim relacja społeczna.

Koncepcja turkusowych organizacji pochodzi od Frederica Laloux, który stworzył innowacyjny model zarządzania organizacją jako żywym organizmem. W Polsce koncepcję tę rozwinął i wdrożył profesor Andrzej Blikle.

Poziom turkusowy zarządzania placówką niesie ze sobą metafizyczną moc odrywania się od własnego ego.

To niemal oglądanie świata z perspektywy kosmosu.

Umiejętność racjonalnego zarządzania placówką to praktyka, w której lęki, pragnienia i ambicje są zminimalizowane. Na dalszy plan schodzi również kontrola oraz dopasowanie się do zewnętrznych warunków.

Przywództwo na tym poziomie rozwoju organizacji oparte jest na zaufaniu sobie, czerpaniu z obfitości życia oraz własnym szczęściu.

Ten wewnętrzny stan samoświadomości polega na pogodzeniu się z biegiem zdarzeń i przyjęciu przekonania, że błąd nie jest końcem, ale szansą, aby się uczyć i rozwijać.

Akceptacja rzeczywistości wokół nas z jej niedoskonałością staje się siłą przywódcy, który realistycznie ocenia to, co widzi.

Turkus oznacza również akceptację siebie „jestem jaki jestem, nie będę nikim innym”.

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.”

Mark Twain

 

Turkusowa organizacja centralizuje swoje działania wokół zasobów ludzkich. Skupia się również wokół doskonałości, geniuszu ludzi, upatruje mocnych stron w człowieku oraz stawia na jego potencjał. W tym tkwi ikra organizacji, która decyduje o jej sukcesie.

To ludzie wpływają na jakość w organizacji oraz są największym potencjałem, który rozwija się ustawicznie.

Każdy pracownik wnosi do organizacji swoją inteligencję, zaangażowanie, energię. Każdy posiada również nieograniczone siły kreatywne oraz indywidualne  kompetencje.

W odpowiednich warunkach człowiek jest w stanie wznieść się na wyżyny swoich możliwości poznawczych i twórczych, efektywnie pracując w zespole, dzieląc się wiedzą oraz dążąc do realizacji wspólnych celów.

Turkusowe organizacje stawiają na cel.

Myśl o wspólnej misji, wizji organizacji będzie wyznacznikiem realizowanych celów oraz przewodnią zasadą podejmowanych decyzji. Sens pracy ludzkiej w założeniach turkusowych organizacji leży we wspólnych dążeniach oraz zdrowych relacjach międzyludzkich.

Turkusowe organizacje to samo zarządzające się organizacje, w których dominują pozytywne relacje między pracownikami, brak hierarchii oraz wspólne działania dla realizacji celów.

Pracownicy modelu turkusowego zachęcani są do bacznego obserwowania rzeczywistości wokół, wsłuchiwania się w rytm jej serca, przez co dążą do pełni zrozumienia czym jest organizacja i w którym kierunku się rozwija.

Podstawowym pytaniem staje się:

„Czy jestem zgodny ze sobą?

Czy działam zgodnie z moimi wartościami?

Czy słusznie podjąłem tą decyzję, to działanie?

Czy moje działania są zgodne z celami do których dążymy?”

Turkus jest kulturą organizacyjną danej organizacji. To wewnętrzne struktury, praktyki działania, światopogląd, system wartości, misja i wizja.

To z którego poziomu szef spogląda na świat decyduje o tym, na którym poziomie zarządzania znajduje się organizacja. Styl zarządzania związany jest nieodłącznie z ich indywidualnym sposobem patrzenia przed siebie i w głąb siebie.

Najważniejsze wyznaczniki turkusowej organizacji:

  • Wspólny cel
  • Praca zespołowa
  • Zgodność z wartościami oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • Ograniczenie zwierzchności
  • Zaufanie
  • Motywacja wewnętrzna
  • Samozarządzanie poprzez budowanie świadomości pełnionych funkcji

 

Turkusowa organizacja to najwyższy poziom rozwoju placówki, firmy, którą zarządzasz. Cechuje się ona przede wszystkim brakiem behawioralnych metod motywacji do pracy. Kierownictwo staje się w naturalny sposób przywódcami, liderami, gdzie pełni funkcję inspirującą.

Zaangażowanie, wewnętrzna motywacja, relacje, ciągłe doskonalenie to również najważniejsze elementy decydujące o jakości organizacji.

W ostatnich latach pojawiła się koncepcja zarządzania przez jakość, tak zwane TQM Total Quality Menagement.

Metoda ta polega na współpracy i współdziałaniu wszystkich członków organizacji, aby realizować wspólne cele.

Metoda ta ukierunkowana jest na osiągnięcie sukcesu poprzez działania mające na celu dbanie o jakość.

TQM wykorzystuje całokształt uzdolnień, kompetencji pracowników do permanentnego podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług.

TQM zakłada:

Total- zaangażowanie wszystkich w pracę na rzecz organizacji

Quality- celem głównym jest jakość świadczonych usług i produktów

Menagement- zarządzający placówką rozumieją wkład własnego samodoskonalenia i aktywnych działań w osiągnięcie sukcesu organizacji.

 

Stąd nowoczesne zarządzanie szkołą skoncentrowane jest na jakości programów nauczania, organizowania kształcenia w placówce, samodoskonaleniu kadry, budowaniu relacji oraz nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na rozwój.