Wartościowe uczenie, uczenie się, zakończenie roku szkolnego, nauczyciele, motywacja, szkoła, uczeń się, zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 kończą się zajęcia edukacyjne w szkołach w całej Polsce.

Ten rok należy do wyjątkowych.

Edukacja stacjonarna mieszała się z edukacją online.

Wkład nowoczesnych technologii w edukację nie był nigdy dotąd większy.  Za sprawą przymusowej wędrówki uczniów do domów, technika informacyjna zagościła na stałe na wszystkich lekcjach.

Jak nie zmarnować wypracowanego zasobu TIK?

Na czym skupić się przy organizowaniu przyszłego roku szkolnego?

Oto kilka ważnych spostrzeżeń.

Po pierwsze wszystko zaczyna się w naszej głowie i zależy od sposobu patrzenia na niektóre sprawy. Chodzi tu przede wszystkim o edukację. Jeśli przyjmiemy, wszystkie Tikowe postępy edukacji zdalnej jako zło konieczne, to nie oczekujmy euforii ze strony naszych uczniów i pozytywnego feedbacku. 

Przeświadczenie, że żyjemy na najlepszym z możliwych światów, jest często wynikiem samoobrony przed rozwojem i pójściem do przodu.

Elastyczni i twórczy nauczyciele są ekspertami w swoich dziedzinach i chcą kroczyć ze swoimi uczniami na ścieżkach edukacyjnych.

Po drugie TIK powinien na stałe gościć w kształceniu, aby nie zaprzepaścić potencjału wypracowanego w ramach edukacji zdalnej. Nowoczesne technologię zwiększają siłę nauczycielskiego oddziaływania na uczniów. Wprowadzają treści w sposób interesujący dla uczniów. Stwarzają możliwość łączenia wielu źródeł pozyskiwania wiedzy za pomocą jednego kanału.

Po trzecie postawmy na relacje w edukacji. Dialog jest podstawą zaufania. Tylko poprzez rozmowę jesteśmy w stanie przekonać swoich uczniów do uczenia się. Udzielane im informacje zwrotne są również wartościowym przykładem dialogu w edukacji.

Motywacja jest zmienna. Nieustająca rozmowa pozwala podtrzymywać promyk nadziei na to, że damy radę. Omawianie błędów, jako momentów zwrotnych, służących uczeniu się, stanowi ważny aspekt kultury szkoły, która w centrum stawia ucznia.

Przekonanie nauczycieli do refleksji nad własnym nauczaniem w klasie szkolnej staje się wyzwaniem.

Dobrze sprawdzona praktyka, ugruntowana latami pracy w szkole, do tego sprawdzone metody i sposoby sprawdzania opanowania wiedzy przez uczniów, wymóg realizacji wszystkich zagadnień z podstawy programowej w określonym czasie i opanowana do perfekcji sztuka zarządzania klasą, aby pracowali cicho i sprawnie, nie wymaga przecież ewaluacji poprawek.

Po co zmieniać coś co funkcjonuje i w dodatku funkcjonuje sprawnie?

Zmiana jest wyzwaniem. Zmiana budzi lęk. Zmiana często nie jest akceptowalna. Zmiana jest podważeniem istniejącego status quo.

Zdalna edukacja pokazała nam, że zmiana jest nieodłącznym elementem naszego życia.

Szkoła jest miejscem ciągłej zmiany, a jej stagnacja oznacza nudę na lekcji.

Kończąc obecny rok szkolny zastanówmy się zatem co się sprawdziło na lekcjach online?

W wielu szkołach praktyka zdalnej edukacji zatrzymała się na podawczym trybie prowadzenia zajęć i ciszy po drugiej stronie ekranu.

Były również lekcje, które w pełni angażowały uczniów, poprzez pracę w grupach i wartościowe metody serwowania treści edukacyjnych.

Jakie są zatem zalety wartościowego ucznia się uczniów podczas edukacji zdalnej?

Aby odpowiedzieć na te pytania poszukać musimy dowodów na uczenie się uczniów.

W rok szkolny 2020/2021 wplotła się niechcący gałązka zdalnej edukacji.  Gałązka, która wypuściła wiele dzikich pędów, zastanówmy się, które przyciąć, a które pielęgnować?

Nauczyciel ma do spełnienia ważną rolę. Bycie przewodnikiem dla uczniów w świecie współczesnej techniki wymaga mądrości i refleksyjności z naszej strony.