współcześnie- o wychowawczej roli rodziny i szkoły, wychowanie, edukacja, rodzina, co jest ważne, współczesne społeczeństwo, młode pokolenie, dziecko w rodzinie

Współczesny świat nakłada na rodziców i nauczycieli obowiązek wychowania naszych dzieci.

Co jest ważne we współczesnym spojrzeniu na proces wychowania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw scharakteryzować współczesny świat.

Zamknij oczy i podążaj za wyobrażeniem świata, w którym żyjesz.

Człowiek zagubił się współcześnie.

Codziennie media bombardują nas złowieszczymi przepowiedniami nieuchronnego kryzysu, a pandemia zbiera śmiertelne żniwo.

Żyjemy w poczuciu strachu, który nieustannie wydłuża się w czasie.

Obecna sytuacja człowieka zakłóca funkcjonowanie emocjonalnego jego mózgu.

Coraz więcej dzieci cierpi na problemy ze skupianiem uwagi i koncentracji oraz popada w coraz bardziej skomplikowane problemy umysłowe.

Szkoła nastawiona jest na wyniki.

Ten niekończący się wyścig związany jest z presją osiągania coraz lepszych ocen i sukcesów.

Szkoła podzielona na przedmioty stawia przed młodymi ludźmi wymagania, które oni spełniają.

To prowadzi do nagrody lub kary. Na dłuższą metę sieje jednak spustoszenie dla życia człowieka.

Jesteśmy częścią aparatu organizacyjno- zarządzającego.

Praca, awans, przechodzenie z kolejnej klasy do klasy, emerytura robi pozorne wrażenie stabilizacji.

Człowiek ma potencjał

Każdy człowiek odpowiada za jakość i wygląd swojego życia.

Wrodzona kreatywność i chęć poznawania świata jest światełkiem nadziei w czeluściach sformalizowanej machiny świata.

Jakie zatem powinny być najważniejsze wartości wychowawcze w szkole i w rodzinie?

Trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, że dla pokolenia naszych dzieci, będą ważne inne rzeczy niż te które były dla nas ważne.

Rodzic i nauczyciel musi być zatem bacznym obserwatorem, żeby nie przeoczyć tych rzeczy.

Jak tego dokonać.

W codziennym życiu nasze dzieci wykonują rzeczy, które sprawiają im radość i budzą ich entuzjazm.

Podążajmy zatem za dzieckiem.

Życie jest procesem samoregulującym się.

Ludzie wytwarzają optymalne dla nich warunki życia poprzez codzienne formy aktywności na ziemi.

Ludzie zmieniają świat poprzez swoje działania. Ta sztuka nie udała się żadnemu nikomu lepiej.

Młodzi ludzi rzadko utożsamiają się z pokoleniem swoich rodziców i dziadków. Owszem przejmują wiele od kręgu społecznego, w którym wyrastają, ale budują świat po swojemu.

„Każde pokolenie chce zmienić świat”, brzmią słowa piosenki popularnego polskiego zespołu.

To najbardziej oddaje odwieczne chęci człowieka do tworzenia i odkrywania.

Nie kształtuj dzieci, według swoich wyobrażeń, nie rób z nich wytresowanych małpek, które zjedzą banana dla braw publiczności.

Zachęcaj, zapraszaj do współdziałania, inspiruj.

Zapewniam Cię, że Twoje dziecko w stanie zachwycenia jest zdolne do wielu twórczych działań.

Jesteśmy częścią wielobarwnego świata.

 

Literatura: G. Huther „ Kim jesteśmy- a kim moglibyśmy być”