wykorzystanie czasu w pracy dyrektora szkoły, przywództwo edukacyjne, praca dyrektora szkoły, obowiązki dyrektora szkoły, delegowanie uprawnień, szkoła, edukacja,

Efektywne wykorzystanie czasu przez dyrektora szkoły to jeden z najważniejszych czynników, wpływających na skuteczne kierowanie placówką edukacyjną.

Wielu dyrektorów szkół boryka się z problemem efektywnego wykorzystania czasu.

Czas to największy zasób dobrego przywódcy.

Jak zatem efektywnie zarządzać czasem?

Od efektywnego gospodarowania czasem zależy sukces placówki edukacyjnej.

Wykorzystanie czasu na wiele zadań, które musi wykonać dyrektor szkoły staje się zatem wyzwaniem.

Zwłaszcza, że w szkole jest wiele zadań, m.in. pisanie dokumentów, czytanie nowych rozporządzeń, przepisów, aktów prawnych. Należy również zwrócić szczególną uwagę na społeczność szkolną w kontekście uważnego słuchania oraz mówienia do nich.

Dzień pracy dyrektora szkoły jest poszatkowany. Często trudno znaleźć spójne wątki między tysiącem różnych zdarzeń dnia codziennego. Często towarzyszy nam poczucie, że wykonujemy naszą pracę pobieżnie, przeskakując z jednej czynności na inną.

Poranny obchód klas może okazać się dobrym rozwiązaniem, by załatwić kilka spraw na raz.

Warto również zwrócić szczególną uwagę na tak zwane łapanie balansu, czyli odpoczynek, nabranie sił. W ferworze pracy łatwo zapomnieć o własnym zdrowiu.

Pięć form wydatkowania czasu przez dyrektora szkoły.

W swojej książce „Co sprawia, że efektywni dyrektorzy potrafią wybrnąć z trudności i że dobrze im się układa praca” Tim Brighouse opisuje sposoby wykorzystania czasu  przez dyrektora szkoły.

Pierwsza zasada: pokaż się.

Wskazuje ona na bycie widocznym w szkole. Poranny obchód szkoły, witanie uczniów wchodzących do szkoły, obecność w holu szkoły sprawia, że zarówno rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie mogą zamienić z dyrektorem szkoły kilka słów.

Ograniczenie czasu spędzanego w gabinecie wpływa na relacje budowane w szkole.

Codzienne obchód szkoły daje perspektywę regularnych spotkań z ludźmi, a to wpływa na budowanie atmosfery wzajemnego słuchania się i pomagania sobie. Komunikacja z personelem jest możliwością pozyskania efektywnej informacji zwrotnej na temat funkcjonowania szkoły i ewentualnych trudności.

Ważne, aby te spotkania odbywały się z zaplanowaną regularnością.

Zasada druga: bądź jak skald.

Skaldowie to w tradycji skandynawskiej wojownicy- poecie. Utwory skaldów niosły zawsze radosną nowinę, zagrzewały do walki i były nadzieją na lepsze jutro.

Dobrzy dyrektorzy umieją opowiadać historie, które są pełne metafor, analogii, anegdot z morałem i pozytywnym wydźwiękiem.

Trzecia zasada: nauczaj uczniów.

Profesjonalizm dyrektorów szkół bierze się również z przekonania społeczności szkolnej, że są oni dobrymi praktykami. Bycie z uczniami podczas prowadzenia lekcji, żywe zainteresowanie nowinkami dydaktycznymi to okazja dla aktywnego angażowania się dyrektora szkoły.

Regularne obserwacje lekcji są tak samo ważne jak prowadzenie cotygodniowych zajęć z uczniami. Rozmowy o nauczaniu w szkole wzbogacają wiedzę całego grona pedagogicznego o cenne wskazówki do pracy.

Czwarta zasada: odpoczywaj i pracuj w dni wolne od pracy.

Zadania dyrektora szkoły są wielorakie. Skuteczni dyrektorzy muszą znaleźć czas na administracyjne sprawy, na czytanie literatury fachowej, rozporządzeń oraz pisanie dokumentacji.

Dobrym rozwiązaniem będzie w tym kontekście delegowanie zadań.

Piata zasada: poświęcaj czas na akty życzliwości i wsparcia.

Osobiste aspekty kierowania pracą w szkole odgrywają ogromną rolę. Dobry dyrektor stara się poznać nie tylko pracowników, ale również uczniów i ich rodziców. Pamiętanie o urodzinach, podejmowanie trudnych rozmów na temat problemów stwarza możliwości na przyjrzenie się ludziom w kontekście pomagania, budowania relacji, ale przede wszystkim wsparcia.

Zachowanie równowagi.

Bycie liderem w społeczności szkolnej zmusza do refleksji na temat wartości, metod pracy oraz efektywnego wykorzystania czasu.

W tej kwestii dobrzy dyrektorzy dążą do równowagi.

Budowanie równowagi wymaga pracy, przede wszystkim w kontekście spójności terminarza i nawyku jego regularnego prowadzenia.

Warto również eksperymentować i obserwować wyniki, np. oddaj swoje stałe zadanie innej osobie i obserwuj, co się będzie działo.

Dostrzegaj małe tematy, które mają duże znaczenie dla uczenia się w szkole np. poświęć się obserwacji pracy domowej, czy zasad oceniania na lekcjach.

Bierz udział w konferencjach, aby tworzyć innowacyjne pomysły na rozwój szkoły.

Wybaczaj sobie.

Na podstawie literatury: Co sprawia, że efektywni dyrektorzy potrafią wybrnąć z trudności i że dobrze im się układa praca” Tim Brighouse.