wywiad z logopedą, praca logopedy, logopeda, logopedia,

Praca logopedy łączy w sobie wiele istotnych elementów.

Instrumentarium, miejsce, zestaw dobranych ćwiczeń tworzy dla pacjenta skuteczną terapię, dzięki której niwelowane są wady wymowy.

Jakie są istotne elementy zawodu logopedy, a tym samym wykonywanej przez niego pracy.

Zapraszam do tabelarycznego zestawienia, które pozwoli uporządkować priorytety. 

WYWIAD Z LOGOPEDĄ

Czy szkoła posiada gabinet logopedyczny?
TAK
W co wyposażony jest gabinet logopedyczny?
lustro +
Instrumentarium logopedyczne +
urządzenia techniczne
(np. komputer, magnetofon, analizator mowy)
Jakie? przenośny laptop, magnetofon
Inne
Jakie?
zestawy gier i zabaw rozwijające mowę, podręczna literatura z ćwiczeniami.

Jaka jest liczba dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy w poszczególnych oddziałach:

W jakich okolicznościach dziecko trafia do gabinetu logopedy?
(np. na wniosek wychowawcy, rodzica, zalecenie poradni psycholog.-pedagog.)
Odp. wszystkie powyższe + badania przesiewowe w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych z wykorzystaniem LTP (Grabias, Kurkowski, Woźniak).

Na jakich zasadach udzielana jest pomoc logopedyczna:
odpłatnie
bezpłatnie +
ile razy w tyg.
1
w grupie +
indywidualnie

Jakie zaburzenia i wady wymowy występują u dzieci? Które najczęściej?
Odp.
sygmatyzm, w tym substytucje głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego u niektórych uczniów, elizje głosek, jak również seplenienie właściwe, w postaci deformacji głosek wyżej cytowanych szeregów.
Rotacyzm, ujawniający się w postaci substytucji, deformacji oraz elizji głoski „r”
Rozwojowa niepłynność mówienia- korygowana poprzez stosowanie metody Zofii Engel oraz zajęcia rytmizujące mowę.
Czasami zdarzają się braki fleksyjne, składniowe, morfologiczne języka zwłaszcza u uczniów obcego pochodzenia
niepełna narracja- brak elementów konstytutywnych.

Jak układa się współpraca z rodzicami i wychowawcami?
Jeśli nie, to dlaczego? rozmowy, konsultacje z rodzicami, zeszyty do korespondencji
Współpraca układa się różnie w zależności od ucznia.

To tylko niektóre istotne kwestie, ważne w perspektywie organizowania terapii dla pacjenta.