zadanie edukacyjne, ocenianie kształtujące, informacja zwrotna, cele i kryteria sukcesu

W wielu polskich szkołach nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o podręczniki, które obfitują w zadania i ćwiczenia.

Okazuje się, że umiejętność tworzenia i wykorzystania wartościowych zadań edukacyjnych należy rozwijać i doskonalić wśród kadry nauczycielskiej.

Czy wszystkie zadania, które wykonują nasi uczniowie mają wartość edukacyjną?

Definicja zadania edukacyjnego jest łatwa.

Zadania edukacyjne, które rozwijają wśród uczniów umiejętność głębokiego uczenia się. Warto również zwrócić uwagę na aktywności uczniowskie takie jak m.in. zaangażowanie, motywacja, samodzielność oraz kreatywność.

W budowaniu zadań edukacyjnych należy zacząć od celu i kryteriów sukcesu. Następnym krokiem jest poprawne skonstruowanie zadania.

Przy budowaniu zadań edukacyjnych dla uczniów nauczycielom powinno towarzyszyć pytanie: jaką wiedzę i umiejętności kształtuje to zadanie edukacyjne oraz w jaki sposób uczniowie powinni pracować nad zadaniem, żeby osiągnięć sukces?

Sposób postępowania nauczyciela.

Planując lekcję należy zatem zwrócić uwagę na proponowane uczniom zadania edukacyjne.

Nauczyciel podaje uczniom cel lekcji oraz cel uczenia się uczniów.

Następnie warto popracować nad określeniem wartościowych kryteriów uczenia się.

Kolejnym krokiem jest zaproponowanie uczniów wartościowych zadań edukacyjnych.

Modyfikacja zadań

Nie każde zadanie z podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest wartościowe dla uczniów. Warto zwrócić uwagę na proponowane uczniom zadania, a te które są mniej wartościowe można zmodyfikować.

Celem modyfikacji zadań edukacyjnych jest m.in. pogłębienie procesu uczenia się uczniów, kształcenie kompetencji kluczowych, praca w grupach, czy praca nad samodzielnością uczniów w procesie uczenia się.

Jak wybierać i tworzyć wartościowe zdania edukacyjne dla uczniów?

Po pierwsze warto zwrócić uwagę na wiedzę, która mają uczniowie na wejście. Wiedza i umiejętności uczniów mogą nas zaskoczyć i wpłynąć bezpośrednio na formę zadania edukacyjnego.

Po drugie istotny jest cel uczenia się, który bezpośrednio związany jest z wiedza i umiejętnościami.

Po trzecie planujemy zadanie edukacyjne w ścisłej korelacji z celem lekcji i kryteriami sukcesu.

Warto zwrócić uwagę na to, jak konkretnie będzie brzmiało polecenie do zadanie, a więc zastanowić się czy jest ono zrozumiałe dla uczniów.

Podzielenie ról podczas pracy nad zadaniem edukacyjnych wynika ściśle z określenia, co uczeń wykona samodzielnie, a co we współpracy z innymi.

Kolejnymi czynnikami są m.in. czas, samoocena, refleksja i podsumowanie wspólnie z nauczycielem pracy na lekcji.

Modyfikacja zadań dla uczniów jest często procesem koniecznym, który ułatwia uczenie się uczniów i pomaga uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności.

Rdzeń nauczania

Profesor Richard Elmore opisał trójkąt, który pokazuje zależności pomiędzy uczeni, nauczycielami i treściami edukacyjnym. Treści w ujęciu proponowanym przez profesora Elmore opisują wiedzę, umiejętności oraz czynności angażujące ucznia poznawczo.

Zależności istniejące w trójkącie są podstawą uczenia się uczniów.

Zaangażowanie nauczyciela i ucznia, jak również wartościowe treści sprzyjają procesowi uczenia się.

Po środku trójkąta znajduje się zdanie edukacyjne.

Zdaniem profesora Elmore zadanie edukacyjne, które jest w przygotowane przez nauczyciela z myślą u skutecznym uczeniu się uczniów stanowi podstawę poprawy uczenia się uczniów.

Zadania edukacyjne angażują bowiem skuteczne uczenie się uczniów po przez aktywowanie określonych czynności.

Zadania edukacyjne, które angażują uczniów cechują się określonym stopniem trudności, ale nie przytłaczają uczniów. Stanowią więc wyzwanie edukacyjne, które uczeń podejmuje podczas lekcji.

 

 

Na podstawie: Materiały do kursu CRS1 Centrum Edukacji Obywatelskiej