Na mocy nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 każda Rada Pedagogiczna może pracować zdalnie.

Na mocy nowych przepisów prawnych wprowadzono możliwość zdalnych obrad Rady Pedagogicznej.

Jak to zorganizować w praktyce?

Oprócz on linowej możliwości pracy Rady Pedagogicznej w szkole dopuszcza się również różne możliwości komunikowania się zdalnie członków Rady.

Mogą to być zarówno videokonferencje z wykorzystaniem komunikatorów dostępnych w sieci typu ZOOM, Messenger, Skype, Skype bussines, jak również mailing, telefony, dziennik elektroniczny.

Praca Rady Pedagogicznej w formie obiegowego przepływu dokumentów za pomocą mailingi, sms, dziennik elektroniczny wymaga odpowiedniego udokumentowania w postaci protokołu, adnotacji, notatki.

Taki tryb pracy Rady daje jednak możliwość wypowiedzenia się w każdej sprawie każdego członka Rady. Dyrektor szkoły z wykorzystaniem trybu obiegowego ma możliwość zasięgania opinii rady w kwestiach kluczowych, dotyczących pracy szkoły lub też głosowania nad uchwałami.

Należy również zaznaczyć, że niektóre możliwości techniczne komunikatorów nie dają możliwości zdalnych obrad całej Rady. To przecież Organ złożony ze wszystkich nauczycieli pracujących w szkole. W przypadku małych szkół będzie to kilkunastu nauczycieli, w przypadku dużych nawet kilkudziesięciu. Niektóre komunikatory onlina nie nie są dostosowane technicznie do prowadzenia obrad zdalnych. Problem może być również z łączem internetowym.

Sposób komunikowania Rady zależy od wyboru, którego dokona dyrektor szkoły.

Nie mniej jednak podejmując taką decyzję, zadajmy pytanie: „Co chcę osiągnąć? Jaki cel ma zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej? Nad jakimi kwestiami będziemy się wspólnie zastanawiać, co uchwalać, co opiniować?”

Do tych celów Rady Pedagogicznej dobieramy sposób komunikowania się z nauczycielami.

Rozwiązania prawne zawarte w nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2020r. są niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy Rady w zakresie chociażby przyjęcia uchwały w sprawie zmian do Statutu dotyczących zdalnego nauczania.

Zbliżają się również terminy prac związanych z organizacją kształcenia w szkołach na następny rok szkolny 2020/2021. Opinia w sprawie Arkusza Organizacyjnego na kolejny rok szkolny jest kompetencją Rady Pedagogicznej.

Obiegowa forma opinii Rady  Pedagogicznej do arkusza organizacyjnego szkoły wydaje się rozsądną decyzją w czasie, kiedy działalność szkoły została zawieszona.

Poniżej cytuję najważniejsze treści rozporządzenia, które regulują kwestię zdalnej pracy Rady Pedagogicznej:

Organizując zdalne posiedzenia Rady Pedagogicznej nie zapominajmy, aby ugruntować prawnie, zmieniając zapisy w ważnych dokumentach szkolnych regulujących pracę rady pedagogicznej: Regulamin Rady Pedagogicznej oraz Statut Szkoły.