zmiana według Kottera

Zmiana wymaga działania według ściśle określonych kroków, które trzeba nieustannie monitorować.

John Kotter dowiódł istnienia ściśle określonego algorytmu postępowania prowadzącego do trwałej zmiany w organizacji.

Jak skutecznie wdrażać zmianę w organizacji?

Co robić, żeby oczekiwane efekty działań prorozwojowych były trwałe?

Jak działać, żeby wprowadzić zmianę w szkole, przedsiębiorstwie, firmie?

W swoich badaniach John Kotter analizował proces wprowadzania zmiany w blisko ośmiuset organizacjach, a wyniki, które opublikował, były podstawą do opracowania „ośmiu kroków zmiany” według Johna Kottera.

Poniżej prezentuję osiem kroków wprowadzania zmiany według Johna Kottera.

Po pierwsze musisz uświadomić ludziom pilną potrzebę zmiany.

Na tym atrapie ważny jest wybór liderów w organizacji, którzy rozumieją potrzebę zmiany. Sojusznicy zmiany są tym filarem, na którym zmiana ma szansę na powodzenie.

Ludzie podchodzą do zmian zachodzących w ich otoczeniu w sposób angażujący emocje. Warto zatem zwrócić uwagę na pokazanie negatywnych skutków obecnej sytuacji.

Pokazanie tego, co nie działa sprawia, że ludzie zaczynają rozumieć nieuchronność zmiany.

Potrzeba jest podstawą naszego działania. Potrzeby ludzkie zakotwiczone są w emocjach. Jeśli w za ciasnych butach odczuwamy dyskomfort, to ważne jest dla nas zakupienie nowych.

Po drugie musisz pozyskać zwolenników zmiany.

Komunikowanie zmiany wiąże się z krytyką ludzką. Na tym etapie znajdziesz zapewne zwolenników zmiany, ale również jej przeciwników.

Warto zadbać o dialog, indywidualne rozmowy, aby pozyskać jak najszersze grono zwolenników zmiany.

Zespół ludzi, którzy będą lokomotywą zmiany musi być starannie dobrany. Zaangażowanie i motywacja są podstawą działania . Ten etap łączy się z pierwszym poprzez ludzi, którzy aktywnie angażować się będą w przeprowadzenie zmiany.

Po trzecie wspólnie ustalcie wizję przyszłości.

Wizja to pewien stan idealny, do którego dążymy. Nasze działania w ramach wprowadzenia zamiany w organizacji będą właśnie prowadziły do wizji, którą na tym etapie wykreujemy.

Wizja opiera się przede wszystkim o zasadę zrozumiałości i jasności, ale jednocześnie musi być ambitna. Wizja, która jest wyzwaniem angażuje potencjał ludzki. Ludzie mają wysokie kompetencje, które nie zawsze w codziennej pracy w pełni wykorzystują.

Wizja służy rozwojowi organizacji i jest oparta o wartości.

Po czwarte musicie zakomunikować nową wizję w organizacji.

Mówienie o zmianach, które wdrażamy stwarza szansę na wartościowanie działań. Ewaluacja i monitoring to nic innego jak wspólna rozmowa, na temat działań podejmowanych w szkole, dzielenie się swoimi wątpliwościami, ale przede wszystkim wskazywanie na pozytywne efekty.

Korzyści wynikające z wprowadzania zmiany, emocje towarzyszące drobnym sukcesom są podporą dla wszystkich podporą we wprowadzaniu zmian w organizacji.

Krok piąty polega na mobilizowaniu do działania i usuwaniu barier.

Każda zmiana napotyka trudności. Brak współpracy, czasu, przemęczenie to ludzka strona codziennej sytuacji każdego człowieka, który pracuje zawodowo.

Na tym etapie warto zadbać o komfort psychiczny, rozmowę, możliwość wygadania się ludzi.

Słuchać, zrozumieć i pomóc to motto, które przyświeca pokonaniu trudności występujących na tym etapie wprowadzania zmiany.

Szósty krok to sukces.

Nawet niewielki sukces mobilizuje do dalszego podejmowania wysiłku.

Mocne strony wprowadzonej zmiany, motywacja polegająca na pokazywaniu drobnych kroków na przód sprzyja dalszej zaangażowaniu do dalszej pracy.

Uświadamiana, że idziemy dobrą drogą wytycza dalszą drogę ku zmianie w organizacji.

Krok siódmy polega na dalszym działaniu.

W momencie uświadamiania drobnych sukcesów warto zwrócić uwagę na dalsze działania, które będą rozwijać spektrum podjętych oddziaływań w kierunku wytyczonej wizji zmiany.

Krok ósmy polega na utrwalaniu zmiany.

To etap niezwykle istotny, ponieważ polega na wprowadzeniu wypracowanych rozwiązań do praktyki edukacyjnej w codziennej pracy.

Pracowanie na nowym wymaga zaangażowania, gdyż łatwo jest wrócić do starych nawyków.

 

Na podstawie: I Kaziemierskiej, I. Lachowicz, L. piotrowskiej, „Wspieranie zmian zachodzących w szkole. „System Doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół ORE.