edukacyjne tango, nowoczesne technologie, TIK w edukacji, szkoła, metody nauczania, dobre sterowniki w edukacji, Fullan, przewaga metod nauczania nad technologią, szkoła, uczenie, nauczyciele, uczniowie

Technologia służy uczeniu się uczniów.

W edukacyjnym tangu wciąż prowadzi jednak technologia.

Zdalna edukacja dobitnie pokazała, że bez technologii nie jest możliwa edukacja uczniów.

Ostatnia dekada rozwoju edukacji wskazuje technologię jako wiodącą w nauczaniu.

Czy to właściwy kierunek rozwoju szkoły?

Technologia stawiana jest na pierwszym miejscu w procesie uczenia się uczniów, a tym samym jest ważniejsza od metod nauczania.

Dzisiaj każdy uczeń dysponuje urządzeniem technicznym za pomocą którego może się uczyć. Są to m.in. komputer, laptop, tablet, czy chociażby smartfon.

Przy pomocy Internetu można dzisiaj wszystko sprawdzić. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Włączasz transmisję danych w telefonie i wyszukujesz potrzebne informacje za pomocą wyszukiwarki Google, chrome lub innej, którą posiadasz.

Małe przenośne urządzenia dostarczają odpowiedzi na niemal wszystkie pytania.

Czy tak w rzeczywistości jest? Czy cyfrowa siła uwalnia potencjał uczenia się każdego ucznia?(Raport dygital learning).

Mądre metody nauczania są jedyną możliwą drogą rozwoju edukacji.

Technologie kuszą dostępnością, łatwością w pozyskiwaniu danych, nieograniczonym dostępem do wiedzy. Uleganie pokusie staje się zgubnym punktem zwrotnym w edukacji.

Technologia bez świadomego stosowania metod nauczania stanowi według M. Fullana zły sterownik w edukacji.

Wartościowe uczenie się uczniów wspierane przez technologię komunikacyjno- informacyjną jest jedynym właściwym kierunkiem wytyczania wizji dobrej edukacji naszego kraju.

Zapanować nad technologią.                    

W okresie zdalnej edukacji technologia weszła nam na głowę. Określenie ram jej funkcjonowania w polskiej szkole stanowi zadania dla dyrektorów szkół, ale również dla władz państwowych.

Programy nauczania, które będą  na wysokim poziomie merytorycznym, narzędzia, które zapewnią efektywne uczenie się uczniów, aplikacje wspierające rozwój kompetencji kluczowych to podstawowe elementy budowania nowej szkoły, w której technologia wspiera uczenie się.

Świat zmiania się w sposób dynamiczny. Współczesna młodzież jest częścią youtuba, Tiktoka oraz innych codziennie nowo powstałych mediów społecznosciowych. Coraz trudniej zaskoczyć ucznia, a właściwie zainteresować go na tyle, by zechciał otworzyć drzwi do świata edukacji.

Wyzwaniem edukacyjnym będzie zatem tworzenie wartościowych i ciekawych poznawczo programów edukacyjnych dla uczniów.

Zdalna edukacja wyraźnie wskazała, że technologia również potrafi znudzić ucznia. Stąd należy postawić nacisk na wartościowe metody nauczania. Szkoła nigdy nie dorówna nowoczesnym technologiom. Nie musi dorównać. Najważniejsze jest, aby świadomie określić priorytety edukacji uczniów i postawić na wartościowe uczenie w klasie szkolnej.

Refleksji poddać trzeba wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie uczenia się uczniów.

Wykwalifikowani nauczyciele, którzy potrafią dokonywać świadomych wyborów i stosować mądre metody nauczania są dźwignią edukacji.

Uczenie się przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii zadziała w szkole dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że to ludzie kierują technologią, a nie na odwrót.

Jesteśmy przecież inteligentniejsi od maszyn, ponieważ posiadamy najdoskonalsza technologię- nasz mózg.

Metody nauczania, które stosują nauczyciele są wiodące przecież w edukacyjnym tangu z technologiami.

 

Refleksje po lekturze M. Fullan „Wybór dobrych i złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji”