LOGOFUN

Arcy-piękna pamięć

Każdy chciałby zostać mistrzem zapamiętywania.

Codzienne ćwiczenie pamięci jest podstawą dobrostanu psychicznego na długie lata.

Jest wiele sposobów na to, aby zoptymalizować pracę naszego mózgu, a tym samym usprawnić zapamiętywanie.

Oto przykłady ćwiczeń, które pomogą ci usprawnić pamięć.

czytaj dalej

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole

Praca z dzieckiem autystycznym wymaga odpowiednich warunków, specjalistycznych metod oraz indywidualnego podejścia.

Uczniowie ze spektrum autyzmu stanowią bardzo dużą i jednocześnie zróżnicowaną grupę uczniów.

Autyzm wczesnodziecięcy stanowi grupę zaburzeń związanych z rozwojem dziecka, których etiologia pozostaje nieznana.

Wpływają one na funkcjonowanie dziecka.

czytaj dalej

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wymaga wiedzy merytorycznej oraz odpowiednich warunków jej realizacji.

Uczeń niepełnosprawny ma szansę odnieść sukces edukacyjny skrojony na miarę jego możliwości.

Odpowiednie formy oddziaływań edukacyjnych dają realną szansę na efektywne kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Na co zatem należy zwrócić uwagę?

czytaj dalej

Program terapii logopedycznej.

Program terapii logopedycznej układamy zgodnie z potrzebami pacjenta.

Musi on zawierać pełen zestaw ćwiczeń przygotowujących, a następnie korygujących wadę wymowy.

Sukces terapii logopedycznej zależy od trafnej diagnozy, a następnie od planowania i realizacji terapii logopedycznej.

Poniżej kilka wskazówek, na co zwrócić szczególną uwagę?

czytaj dalej

Wywiad z logopedą.

Praca logopedy łączy w sobie wiele istotnych elementów.

Instrumentarium, miejsce, zestaw dobranych ćwiczeń tworzy dla pacjenta skuteczną terapię, dzięki której niwelowane są wady wymowy.

Jakie są istotne elementy zawodu logopedy, a tym samym wykonywanej przez niego pracy.

Zapraszam do tabelarycznego zestawienia, które pozwoli uporządkować priorytety. 

czytaj dalej

ABC IPET-u

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego zespół nauczycieli przygotowuje tzw. IPET.

Indywidualny program terapeutyczno- wychowawczy jest realizowany w szkole przez nauczycieli, ale również zawiera wskazówki dla rodzica o postępach w rozwoju dziecka.

W jaki sposób poprawnie skonstruować IPET?

czytaj dalej

Obfitość słów.

Sposób komunikowania się z otoczeniem ma ogromy wpływ na nasze życie.

Poprzez słowa kreujemy rzeczywistość wokół nas, kształtujemy relacje między ludźmi, wywieramy wpływ.

Świadomość języka jest podstawowym elementem budowania dobrego życia.

Na co należy zwrócić uwagę przy formułowaniu komunikatów?

czytaj dalej

Gotowość szkolna.

Gotowość szkolna określa dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

W tym szerokim pojęciu zawierają się umiejętności dziecka w zakresie sfery jego najbliższego rozwoju.

Badając dziecko należy wziąć pod uwagę m.in. jego kompetencje emocjonalne, społeczne, rozwój fizyczny i intelektualny.

czytaj dalej

ABC rewalidacji.

Zajęcia rewalidacyjne określane w szkole jako rewalidacja organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Są one jedną z wielu form pomocy, którą organizuje się dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jakie główne założenia przyświecają prowadzonej w szkołach rewalidacji?

czytaj dalej