Kto tworzy najlepsze repliki zegarkow? Odpowiednie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej - https://www.replicawatch.xyz/

LOGOFUN

Gotowość szkolna.

Gotowość szkolna określa dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

W tym szerokim pojęciu zawierają się umiejętności dziecka w zakresie sfery jego najbliższego rozwoju.

Badając dziecko należy wziąć pod uwagę m.in. jego kompetencje emocjonalne, społeczne, rozwój fizyczny i intelektualny.

czytaj dalej

ABC rewalidacji.

Zajęcia rewalidacyjne określane w szkole jako rewalidacja organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Są one jedną z wielu form pomocy, którą organizuje się dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jakie główne założenia przyświecają prowadzonej w szkołach rewalidacji?

czytaj dalej

Etapy rozwoju mowy dziecka.

Rozwój mowy dziecka podzielić możemy na etapy, które charakteryzują się zjawiskami językowymi.

Często rodzice zaniepokojeni są rozwojem mowy dziecka. Dlaczego jeszcze nie mówi? Powinien mówić całym zdaniem.

Warto poznać ogólne etapy rozwoju mowy dziecięcej, aby rozwiać wątpliwości oraz uniknąć niepotrzebnych pytań oraz rozwiać rodzicielskie wątpliwości.

czytaj dalej

Analiza trudności w czytaniu i pisaniu.

Trudności w czytaniu i pisaniu to dość powszechnie występujący problem.

Dotyczy on około 20 % dzieci w wieku szkolnym, którzy z różnych przyczyn nie potrafią płynie komunikować się za pomocą słowa czytanego i pisanego.

Jak prawidłowo zdiagnozować ich problemy z czytaniem i pisaniem?

Poniżej kompleksowa propozycja diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu, przeprowadzona na podstawie analizy przypadku dziecka 11 letniego.

czytaj dalej

Zrozumieć dziecko, które ma problemy z czytaniem

Wiele dzieci w szkole przejawia specyficzne trudności w uczeniu się.

Ich problemy dotyczą deficytów w zakresie czytania.

Sprawne czytanie to wynik tysięcy godzin wytrwałych ćwiczeń. 

Czytanie nie jest również czynnością naturalną dla mózgu.

Jak zrozumieć dziecko, które przejawia trudności w tym zakresie?

czytaj dalej

Metoda NLP

NLP to metoda nauczania programowanego lingwistycznie.

Podstawy tej metody oparte są w neurobiologii człowieka i dotyczą funkcjonowania jego mózgu.

Programowanie neurolingiwstyczne odnosi się do metod efektywnej komunikacji, które oparte są na tworzeniu oraz zmianie wzorców postrzegania i myślenia ludzi.

Poznajmy najważniejsze tajniki tej ciekawej metody.

czytaj dalej

Metoda Suzuki

W pedagogice specjalnej istnieje wiele metod, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Problemy dotyczyć mogą wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej. Częścią każdej z nich jest język i komunikacja.

Neuroplastyczność mózgu człowieka zdumiewa. Odpowiednie metody pracy, dobrane do dziecka, systematyczna terapia skupiająca się na wielostronnym kształceniu może przyczynić się do poprawy jego funkcjonowania.

Metoda Suzuki oddziałuje nie tylko emocje, ale również rozwija komunikację językową i wpływa na funkcje poznawcze dziecka.

czytaj dalej

O stylach uczenia się

Dawno, dawno temu natura wyposażyła człowieka w dwie półkule mózgu. Jedna z tych parzystych części kresomózgowia zawsze jest dominująca. 

Nasz sposób przetwarzania informacji zależy właśnie od lateralizacji naszego umysłu. To ona decyduje o określonym stylu uczenia się człowieka.

Dlaczego szkołą rządzi logiczna półkula mózgu? I czy możliwa jest zindywidualizowana edukacja?

Obalmy kilka mitów na temat przypisywania łatek, wyższości matematyki nad plastyką, czy tańcem oraz specyfiki uczenia się i przetwarzania informacji przez uczniów prawo- i lewopółkulowych.

czytaj dalej

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna to metoda sprzyjająca efektywności pracy mózgu. 

Wspomaga ona procesy umysłowe, koncentrację, uwagę, pamięć, a w konsekwencji uczenie się.

Popularna „gimnastyka mózgu” zalecana jest nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.

Poniżej znajdziesz opisy podstawowych ćwiczeń, dzięki którym zoptymalizujesz swój umysł, aby działał sprawnie i wydajnie.

czytaj dalej

„Drzwi do uczenia się”

” Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison, twórca kinezjologii edukacyjnej.

Mózg i ciało wpływają na siebie nawzajem.

Ruch pobudza aktywność intelektualna, integruje i zakotwicza informacje sensoryczne w sieci neuronalnej.

Jest konieczny do uczenia się i rozumowania.

czytaj dalej