Kto tworzy najlepsze repliki zegarkow? Odpowiednie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej - https://www.replicawatch.xyz/

Jestem rodzicem

Odczarujmy czytanie.

Czytanie książek jest znakomitą rozrywką, a do tego rozwija poczucie humoru. To zdrowa przekąska w świecie nudnego Internetu i edukacji zdalnej.
Dzięki czytaniu poszerzamy swoje horyzonty umysłowe i rozwijamy wyobraźnię.
Dlaczego zatem książki uchodzą za staroświeckie a czytanie jest niemodne?

czytaj dalej

Bezpieczeństwo uczniów w sieci.

Jednym z najważniejszych obszarów oddziaływania szkoły jest bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo uczniów w sieci w dobie zdalnej edukacji to priorytet do pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkół warto w sposób szczegółowy przedyskutować w gronie pedagogicznym, ale również z rodzicami i uczniami kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu uczniów.

czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki do 29 listopada 2020 r.w naszym kraju trwa edukacja zdalna.

Okres domowej izolacji uczniów nauczycieli w domach na skutek epidemii stwarza zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa.

Zdalny tryb edukacji uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z jednej strony jest koniecznością, z drugiej jest dogodną sytuacją dla przestępstw w sieci.

czytaj dalej

Umiejętności uczniów w kształceniu na odległość.

Przed uczniami wyzwanie podjęcia nauki zdalnej, które wiąże się ze zmianami w sposobie organizowania procesu własnego uczenia się.

W obliczu zmiany zastanowić się trzeba nie tylko nad pracą uczniów w sieci, ale również nad sposobem uczenia nauczycieli.

Na co zwrócić szczególną uwagę w obliczu edukacyjnej zmiany?

czytaj dalej

Edukacja zdalna- poradnik dla rodzica.

Od 9 listopada 2020 we wszystkich szkołach podstawowych i średnich uczniowie będą realizować obowiązek szkolny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O czym muszą wiedzieć rodzice, żeby efektywnie współorganizować proces kształcenia swoich dzieci?...

czytaj dalej

Plan działań wychowawczych i profilaktycznych.

Wychowawca klasowy podejmuje w klasie działania wychowawcze i opiekuńcze.

Uroczystości szkolne, aktywności podejmowane w trakcie godzin wychowawczych oraz wiele innych przedsięwzięć realizowanych jest w ramach realizacji planu wychowawczo profilaktycznego.

Czynności wychowawcze podejmowane przez wychowawcę na rzecz uczniów wynikać muszą z założeń Programu Profilaktyczno- Wychowawczego szkoły.

czytaj dalej

Bezpieczny powrót uczniów do szkół.

Na początku sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wstępne założenia edukacji uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Dopuszczalne będą m.in. dostosowujące się do sytuacji epidemiologicznej w danej placówce edukacyjnej modele kształcenia.

Zwiększy się również zakres podejmowania decyzji przez dyrektora szkoły.

Jak będzie wyglądał bezpieczny powrót uczniów do szkół we wrześniu?

czytaj dalej

Szkoła we wrześniu pod znakiem zapytania?

Szkoła we wrześniu stoi pod dużym znakiem zapytania.

Czy we wrześniu uczniowie wrócą do szkół?

Rzecznik GIS jest jednak zdania, że na wrzesień planowane jest rozpoczęcie pracy we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce.

Ocena poziomu realności tych wypowiedzi stała się powodem medialnej dyskusji o wznowieniu pracy szkół w nowym roku szkolnym.

czytaj dalej

„Kaganek oświaty” we współczesnej szkole.

Czym jest wychowanie dziecka?

Wincenty Okoń w „Słowniku Pedagogicznym”  podaje definicję, która integruje zaplanowaną działalność społeczną wielu instytucji, rodziny, czy też środków masowego przekazu.

Celem wychowania dziecka są pozytywne zmiany w jego osobowości, które wyrażają się w jego stosunku do świata i ludzi.

Od czasów Juliusza Słowackiego wciąż w głowach kłębi się niezdefiniowany cytat: 

„Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec.”

czytaj dalej

Wychowanie ucznia w szkole.

W czasie szkolnej wędrówki przez kolejne klasy i etapy edukacyjne uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, rozwiązują problemy, uczą się zachowań i norm społecznych.

System wartości, postawy uczniowskie oraz standardy wychowania są celem wychowawczym każdej szkoły.

We współczesnej szkole dużo jest dysonansu pomiędzy postawami rodzicielskimi a tym, czego wymagają nauczyciele.

czytaj dalej