Jestem rodzicem

Komunikacja wsteczna

Istnieją słowa, które w utrudniają komunikację między ludźmi.
Noszą w sobie ładunek negatywny, który destruktywnie wpływa na materię ludzkiego słowa.
Wrodzone współczucie zostaje odepchnięte przez osądy, ocenianie i negatywną moc.
Marshall Rosenberg mówi o tak zwanej „ komunikacji odcinającej od życia”, która recesywnie spycha człowieka na margines miłości.

czytaj dalej

Odnaleźć skarb

Wzajemne zrozumienie jest skarbem, którego poszukujemy w relacjach z drugim człowiekiem w domu, w pracy, w szkole. Często jednak skarb ten schowany jest bardzo głęboko, a zasłona codziennych zdarzeń skutecznie blokuje nam dotarcie do niego. Podejmujemy zatem próby...

czytaj dalej

„To co powiesz, może zmienić świat”

Co znaczą tytułowe słowa? Są prośbą, groźbą, a może leżącą u podstaw naszego życia energią pokoju, zmieniającą świat na na lepsze. W słowach zaklęta jest moc tworzenia i niszczenia, pokoju i wojny, która wynika z dwojakiej natury każdego człowieka. Tylko świadomość...

czytaj dalej

Kompetencje w budowaniu relacji

Najważniejszym celem wychowania dziecka są kompetencje psychospołeczne oraz zdrowie psychiczne dziecka.

Kompetencje społeczne oznaczają umiejętność radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi i samym sobą.

Kompetencje w budowaniu relacji są podstawą pracy wychowawczej nauczycieli i rodziców w środowisku domowym i szkolnym.

czytaj dalej

Odpowiedzialność w wychowaniu

Jaki powinien być dobry nauczyciel?

Jaki powinien być dobry rodzic?

To pytanie, na które wciąż poszukujemy odpowiedzi w zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata.

Zmieniły się realia wychowania dziecka. Posłuszeństwo ustępuję drogi odpowiedzialności.

czytaj dalej

Wielotorowe wychowanie

Szkoła współdziała z rodzicami w wychowaniu dzieci.
Obok edukacji to jedna z podstawowych funkcji instytucji edukacyjnych w naszym kraju.
Wychowanie jest relacją opartą na wielokierunkowych oddziaływaniach.
Wielotorowe wychowanie wymaga zrozumienia i współpracy rodziców i nauczycieli.

czytaj dalej

Bajki

Czy istnieje cudowna metoda na wszechstronny i kreatywny rozwój dziecka?

Każdy nauczyciel marzy przecież o skutecznym wpływaniu na rozwój sowich podopiecznych.

Bajki i baśnie są balsamem dla duszy nie tylko dziecka, ale również nas dorosłych.

Czy mogą stanowić kwintesencję edukacji dziecka?

czytaj dalej

Brakujące ogniwo

Szkoła po pandemii potrzebuje nowych sposobów działania.
Okazuje się, iż bardziej niż kiedykolwiek nasi uczniowie potrzebują pracy na sobą.
Kształtowanie osobowości młodych ludzi odbywa się w grupie rówieśniczej pod czujnym okiem rodziców i wychowawców.
Jak zatem stworzyć nowy dom na starym fundamencie?

czytaj dalej

Twoje odkrywcze i twórcze dziecko

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, jak wychować odkrywcze i twórcze dziecko?

Kreatywność, twórczość, uczenie się na błędach oraz emocjonalność odróżniają człowieka od maszyn.

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje ludzi potrafiących rozwiązywać problemy i potrafiących współpracować w zespole nad wspólnym zadaniem.

czytaj dalej